Det har aldrig varit så bra stämning på Samhall i Själevad

Våra Kottar, ljus och tändstickor packas och etiketteras på Samhall i Själevad utanför Örnsköldsvik. Samhall har ett uppdrag som går ut på att skapa riktiga arbeten åt personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Helst vill Samhall att deras personal ska arbeta med riktiga uppdrag för kunder på marknadsmässiga villkor, dvs att en outnyttjad resurs ska tas till vara. 

 

För oss på Kotten har det här varit en förutsättning för vår existens. Som startup med ojämn orderingång hade det varit helt omöjligt att anställa personal för att genomföra arbetet. Ett tag använde vi oss av Scoutrörelsen. Problemet var att vi inte hade tillgång till lokaler på våra egna premisser och att arbetskraften försvann på grund av skolarbeten och andra prioriteringar.

I Själevad finns en gigantiskt lokal och flera människor som behöver sysselsättning där de känner sig behövda med arbetsuppgifter som de klarar av i sin egen takt. Kotten kan packas i deras takt på deras villkor. Sedan finns det plats att lagerhålla askarna tills ordrarna kommer in.

Det råder full koncentration vid borden när vi besöker Samhall. Vi blir mottagna som kungligheter och rundvisare i lokalen. Där sitter Agneta och Gunnel och rullar in ljus i silkespapper. Det är högtidligt och resultatet blir aldrig något annat än perfekt. På väggarna hänger tidningsurklipp på Kotten snyggt upptejpade.

– Det har aldrig varit så bra stämning här som sedan vi fick Kotten-uppdraget, berättar deras chef, som sett uppdrag komma och gå på Samhall och som förstått hur viktigt det är med precis rätt typ av arbetsuppgifter. Uppgifter som ofta efter ett tag läggs på arbetskraft utomlands.

För oss på Kotten har samarbetet med Samhall varit helt fantastiskt. Vi får en lagerplats och ofta arbetar de snabbare än vi hinner sälja. Det är nästan inga returer då de är extremt noggranna. Eftersom hållbarhet är en av våra viktigaste värderingar var det aldrig ett alternativ att lägga arbetet utomlands och sedan frakta luft. Att produkten skulle vara helt igenom svensktillverkad har varit självklart. Att vi samtidigt kan göra en samhällsinsats skapar värme och stolhet inombords.