Trots eldningsförbudet får du grilla på egen tomt

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare.

I år är inte eldningsförbudet lika strikt. Du får grilla på egen tomt och på fasta grillplatser på allmän plats. Det innebär att platsen ska ha en avgränsning mot brännbart material. Om du tänder med tändvätska får du stora lågor i grillplatsen vilket ökar risken för att elden sprider sig. Om du i stället tänder grillen med Kotten, blir lågorna mindre och risken för att närliggande träd, gräs och buskar tar eld minskar avsevärt.

Du som eldar är själv ansvarig för att ingen eld utvecklar sig så det är bäst att vara försiktig. Ta ansvar både för säkerheten och för miljön genom att tända grillen med Kotten i stället för med tändvätska.

Här visar David hur du tänder grillen med Kotten