Ett sunt skogsbruk som bidrar till att minska koldioxidhalten i luften och samtidigt skapa tillväxt

Allt som går att tillverka av olja går också att tillverka av skog. Men som vi alla vet så finns det en enorm skillnad mellan skog och olja som råvara. Oljan kommer att ta slut. Skogen kan vi alltid genom ett sunt skogsbruk återskapa för kommande generationer. 

Sunt skogsbruk

Många tänker på en kotte som något som ligger och skräpar i skogen eller som gör ont under fötterna när du går barfota om sommaren på din gräsmatta. För andra är kotten en fruktbarhetssymbol som tar sig uttryck i t.ex. påvens hatt eller som återfinns i flera olika kända och okända monument runtom i världen. 

Bioekonomi handlar om att hushålla med jordens resurser. Inom skogsindustrin handlar det om ett beprövat och sunt skogsbruk där vi använder skogen på ett försiktigt sätt, skördar den för att skapa olika typer av material, får ekonomisk vinning av den för att skapa tillväxt för att sedan plantera ny skog. Skogen är livsnödvändig för att vi ska kunna fortsätta leva på den här planeten. Träden äter upp koldioxiden i luften som kommer från de vi människor på olika sätt förbränns och omvandlar den till syre. Utan syre är det ute med oss. Vid en viss tidpunkt i ett träds liv slutar den äta upp koldioxiden och producerar således inte längre någon syre. Det är då trädet går in i en ny fas i dess liv då det kan omvandlas till byggmaterial, arbetstillfällen, papper men också bränsle i form av olika oljor som redan idag kan användas till att driva våra fordon och värma upp våra hus. 

Sveriges yta består till större delen av skog. Vi lever alltså i en guldgruva långt mer värdefull i längden än många oljeområden. Det gäller bara att förvalta den väl. 

I en liten tegelbyggnad i en vik vid Höga Kusten ligger en kottfabrik. Där samlas tallkottarna in efter att de stora träden fällts och klängs, som det heter, vilket innebär att de tumlas i värme för att släppa iväg sina frön. Fröna säljs sedan vidare till plantskolorna för att planera nya tallar. Kottarna som blir kvar köper vi och specialbehandlar dem för att skapa marknadens mest effektiva bras- och grilltändare. Vi förpackar den snyggt i återvunnet papper, också från skogen, och säljer den som en present. I vår ask ligger 9 vackra kottar från de svenska skogarna. Vi har i mesta möjliga mån hushållit med naturens resurser och skapat en helt ny produkt av restmaterial. Varje gång du ger bort en ask Kotten så vet du att du har varit delaktig i att bevara ett sunt och livsviktigt skogsbruk. Ett skogsbruk som utövats hållbart i Sverige sedan 90-talet och som på sikt bidrar till att vi kan sluta vara oljeberoende. Om fler träd producerar syre och minskar koldioxiden i luften har vi med ett sunt skogsbruk alla möjligheter i världen att på sikt bromsa klimatförändringarna utan att göra avkall på vår välfärd.  

SparaSpara