Så tänder du med Kotten

Brasa

  • Bygg en bädd av torr och fin ved i olika storlekar
  • Lägg en kotte med de öppna fjällen neråt och fästet uppåt, kila in den mellan två klampar för stadga
  • Tänd kotten underifrån, dvs tänd i de öppna fjällen och låt sedan lågan vandra upp mot fästet medan du eventuellt lägger på ytterligare tunn ved
  • Låt brasan få mycket syre, genom att t.ex. låta luckan vara öppen en stund.

Nu har du en brasa!

Så här tänder du en brasa med bara en kotte:

Grill

  • Lägg en kotte med de öppna fjällen neråt och fästet uppåt nerstucken bland kol eller briketter
  • Tänd kotten, vänta
  • Blanda kolen då och då så att den glödande kolen sprider sig jämt över bädden.
  • Blås på kolbädden då och då, det tar ca 40 min innan du har en kolbädd, så länge du ser att kolen är vit i kanten så vet du att kolbädden har tillräcklig värme.

Efter ca 40 min har du en perfekt kolbädd.

Så här tänder du en grill med bara en kotte:

Så här tänder du en grillskorsten med bara en kotte: