Så tänder du Braskotten

Varje kotte är unik

Börja med att kila in kotten mellan torra björvedsklampar i varierande storlek. Ställ kotten med spetsen neråt, dvs med knuten uppåt.

Tänd sedan på kotten underifrån så att elden från tändstickan kommer in mellan de öppna fjällen. Värmen kommer snabbt att sprida sig uppåt mot själv knuten och där kommer det att brinna mellan 6 och 7 minuter. Ge brasan ordentligt med syre genom att se till att spjäll och/eller lucka är öppna.


Top